ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

CMRU002
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
22 March 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC