ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเอดูเทนเมนต์ ปาร์ก | Introduction of Edutainment Park System

K-MOOC004
คำอธิบายรายวิชา
เป้าหมายของการบรรยายชุดนี้เป็นไปเพื่อค้นหาคำตอบเรื่องกระบวนทัศน์ทางเลือกด้านการศึกษาและการอภิปรายความเสี่ยงระดับโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ การบรรยายชุดนี้พิจารณากรณีศึกษาและเรื่องราวต่าง ๆ ภายในกรอบด้านการศึกษา ปรัชญา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ระบบการศึกษาปัจจุบัน และนำเสนอระบบเอดูเทนเมนต์ ปาร์กเป็นทางเลือกโดยมีทฤษฎีและโมเดลการปฏิบัติรองรับ
พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

พัฒนาวิชาโดย

National Institute for Lifelong Education

National Institute for Lifelong Education

เปิดลงทะเบียน
27 September 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC