หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ | Go and Business Thinking Skills Development

PIM006
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในกีฬาหมากล้อม โดยท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิธีการเล่น เทคนิคพื้นฐาน แนวคิดเชิงธุรกิจที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถจัดตารางเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย จึงเหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

02 855 0000

หมู่ที่ 2 85/1 Chaeng Watthana Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

เปิดลงทะเบียน
01 June 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC