การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น | The basic of creative fashion design

course-v1:CMU+CMU023+2019
คำอธิบายรายวิชา
การเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แฟชั่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำหรับอาชีพนักออกแบบแล้วการเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการออกแบบ เช่น องค์ประกอบในการออกแบบ ความรู้เรื่องสิ่งทอ กระแสนิยมของผู้บริโภคหรือเทรนด์ ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบในการสร้างสรรค์งานแฟชั่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อสร้างความหลากหลายทางแฟชั่น พัฒนาผลงานเดิม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC