เตรียมเกษียณเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลัง | pre-retirement preparation to promote active ageing

course-v1:NU+NU036+2019
คำอธิบายรายวิชา
- เหมาะสำหรับวัยทำงาน (ตั้งแต่เริ่มทำงาน)
- เรียนฟรี มีใบประกาศนียบัตร
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดลงทะเบียน
06 November 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC