ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ว่าวเบอร์อามัส" | Local Wisdom of Kite "BERAMAS"

course-v1:PNCC+PNCC001+2019
ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

073 460 205

0-7346-0061

ถนนปากน้ำ, ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, 94000 94000

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC