ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ | Artificial Intelligence for Business

course-v1:RBAC+RBAC002+2019
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC