การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)

course-v1:RBAC+RBAC003+2019
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การสื่อสารความเสี่ยง การวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤต กลยุทธ์การสื่อสารและการตอบโต้ การนำเสนอข่าวในภาวะวิกฤต โดยการประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการวางแผนจนถึงการปฏิบัติการในการจัดการภาวะวิกฤต
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC