กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย

course-v1:SU+SU001+2017
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการประเมินผลกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดลงทะเบียน
01 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC