ศิลปะศิลปากร | Silpakorn Arts

course-v1:SU+SU010+2020
คำอธิบายรายวิชา
ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศและความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดลงทะเบียน
16 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC