คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ | Mathematics for Computer

course-v1:SUT+SUT001+2017
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

02 216 5410

อาคารพญาไท พลาซ่า, ถนนพญาไท, เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 10400

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC