การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ | Creating Online Learning Resources

course-v1:SWU+SWU009+2018
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ท่านจะได้ทำความรู้จักคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การนำสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์มาใช้ การเตรียมสื่อให้มีคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บสื่อต่าง ๆ หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC