ภาษาอาร์และการวิเคราะห์ข้อมูล | R Programming for Data Analysis

SKRU002
คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมอาร์เบื้องต้น การติดตั้ง การใช้งานพื้นฐาน การอัพเดท การอ่านข้อมูลและการส่งออกข้อมูล การติดตั้งและการใช้งานแพ็กเกจ ข้อมูลเบื้องต้น การพยากรณ์ ต้นไม้ตัดสินใจและแรนดอมฟอร์เรส การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล การขจัดข้อมูลไม่เข้าพวก การวิเคราะห์ทามซีรีย์ การพยากรณ์ทามซีรีย์ การกระจายทามซีรีย์ การจำแนกทามซีรีย์ กฎความสัมพันธ์ และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เปิดลงทะเบียน
17 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC