มวยไทยขั้นพื้นฐาน | Basic Muay Thai

CRRU008
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การเตรียมตัวและอุปกรณ์การเรียนมวยไทย การจรดมวย(การจัดท่าท่าให้พร้อมต่อสู้) เตรียมตัวการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของมวยไทย การจำแนกอาวุธมวยไทย การใช้ทักษะมวยไทย การป้องกันอาวุธของคู่ต่อสู้อย่างง่าย แม่ไม้มวยไทย 15 แม่ไม้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC