สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน | Startup: Pushing your Dream

DEPA001
คำอธิบายรายวิชา
สตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝัน คือหลักสูตรพื้นฐานสตาร์ทอัพ ที่สอนการสร้างธุรกิจใหม่ในยุค Digital สำหรับสตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สนใจ โดยจะได้รู้จักและเรียนรู้วิธีคิดของสตาร์ทได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC