การต้อนรับผู้มาเยือนบนเรือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือ | Welcome on Board (for ship officers)

KMUTT030
คำอธิบายรายวิชา
This subject aims to teach students to introduce themselves and give personal information of other ship officers correctly through exchanging conversations.  They will practice to use adverbs of location to identify things on ship as well.

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน แนะนำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจการเรือจากหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้คำวิเศษณ์ (adverbs) บอกตำแหน่งเพื่อระบุสิ่งของที่อยู่บนเรือ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC