ปัญหาพิเศษ | Special Problems

KU011
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การรายงานและการนำเสนอผลการแก้ปัญหา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
02 June 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC