ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ | Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Corruption and Misconduct Cases

NITIVAJRA005
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

เปิดลงทะเบียน
31 October 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC