ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ว่าวเบอร์อามัส" | Local Wisdom of Kite "BERAMAS"

PNCC001
พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

073 460 205

0-7346-0061

ถนนปากน้ำ, ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, 94000 94000

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

073 460 205

0-7346-0061

ถนนปากน้ำ, ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, 94000 94000

เปิดลงทะเบียน
15 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC