เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย | Hun Sai’s Hand-woven Fabric

SKCC001
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการออกแบบลายผ้าหันทราย ขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่ง ขั้นตอนการทอผ้าหันทราย การเก็บรักษาผ้าทอหันทราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

เปิดลงทะเบียน
08 February 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC