ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน รอบรู้ผลิตภัณฑ์ลงทุน

FDD1003
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ทางเลือกลงทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่สนามลงทุนอย่างมั่นใจ
วัตถุประสงค์รายวิชา
รู้จักและเข้าใจลักษณะเฉพาะ ผลตอบแทน และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกลงทุนด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการลงทุนในอนาคต
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 9 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC