ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน มือใหม่กับ 5 Steps ลงทุน

FDD1004
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนลงทุนแบบ Step by Step เพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจแนวทางและขั้นตอนการเริ่มต้นลงทุน ตั้งแต่การสำรวจตัวเอง การจัดสรรเงินและการสร้างพอร์ตลงทุน การคัดเลือกหลักทรัพย์ ไปจนถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขาย และการติดตามผลการลงทุน เพื่อให้วางแผนและสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถจัดพอร์ตที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงินได้
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 30 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC