เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน

WMD1003
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้เทคนิคการค้นหาตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อในเส้นทางที่ใช่
วัตถุประสงค์รายวิชา
เข้าใจความสำคัญของการค้นหาตนเอง เพื่อเลือกเรียนต่อในเส้นทางที่เหมาะกับตนเอง ตลอดจนสามารถประเมินค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมได้
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 26 นาที
เปิดลงทะเบียน
21 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC