อาชีพยุคใหม่ ทำอะไรแล้วปัง

WMD1009
คำอธิบายรายวิชา
แนะนำ เทรนด์อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด และอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจในยุค Digital Disruption และ New Normal รวมถึงแนวทางค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง และเคล็ดลับวางแผนการใช้จ่ายและออมเงิน
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพใหม่ๆ ในยุคปัจจบัน รวมถึงคล็ดลับวางแผนการใช้จ่ายและออมเงิน
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
54 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC