มนุษย์เงินเดือนหรือเจ้าของกิจการ แบบไหนคือทางของเรา

WMD1010
คำอธิบายรายวิชา
แนะนำเส้นทางอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ หรือแม้แต่การเป็นมนุษย์ไฮบริดว่ามีความแตกต่าง มีข้อดี ข้อควรระวังอะไรบ้าง รวมถึงแนะนำเทคนิควางแผนการเงิน สำหรับทุกเส้นทางอาชีพ
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการ หรือแม้แต่การเป็นมนุษย์ไฮบริดว่ามีความแตกต่าง มีข้อดี ข้อควรระวังอะไรบ้าง รวมถึงแนะนำเทคนิควางแผนการเงินสำหรับทุกเส้นทางอาชีพ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 1 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC