ชีวิติดี๊ดี…เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด

WMD1013
คำอธิบายรายวิชา
อธิบายข้อดีและข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต การใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงแชร์ Case Study ของคนเป็นหนี้บัตรเครดิต พร้อมทั้ง แนะนำการใช้บัตรเครดิตเพื่อต่อยอดเงินออม
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเครดิต การใช้บัตรเครดิต รวมถึงการใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
40 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC