รู้ทันภัยทางการเงิน ตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก

WMD1015
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ภัยทางการเงินหรือกลโกงที่มิจฉาชีพใช้หลอกประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ
วัตถุประสงค์รายวิชา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางการเงินหรือกลโกงที่มิจฉาชีพใช้หลอกประชาชนในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความระมัดระวัง ตลอดจนรู้วิธีการป้องกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
37 นาที
เปิดลงทะเบียน
22 July 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC