การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย | Ethical and Creative Online Advertising : Legal, Ethics, and Professional Responsibility

AAT002
พัฒนาวิชาโดย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC