ขันโตกล้านนา | Khantok Lanna Service

CRRU011
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตก ประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก อาหารพื้นบ้านล้านนาในสำรับอาหารขันโตก การเตรียมการจัดเลี้ยงขันโตก การบริการอาหารแบบขันโตกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพการบริการอาหารแบบขันโตกให้ประสบความสำเร็จ การประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสำรับขันโตก
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC