การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก | The production of Liquid fuel from Plastic Waste

CU004
คำอธิบายรายวิชา
Liquid, cu004, The production of Liquid fuel from Plastic Waste, การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
17 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC