หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2 การควบคุมหุ่นยนต์ | Robotics Foundation II - Robot Control THAI

3T2020a
คำสำคัญ

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
15 October 2021
ภาษาที่ใช้สอน

ThaiMOOC

ThaiMOOC