การสอบถามข้อมูลเรือและข้อมูลการเข้าเมือง | Welcome to Thailand (for Homeland and Coastguard Officers)

KMUTT031
คำอธิบายรายวิชา
This subject aims to teach students to fill in the information in the immigration form, identify important items/equipment on ship, and know how to work safely during the pandemic.

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง ระบุสิ่งของ/อุปกรณ์ที่สำคัญบนเรือ และรู้วิธีทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงที่เกิดโรคระบาด
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
17 July 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC