การตรวจสอบและบำรุงรักษาสมอเรือ | Watch out, the anchor!

KMUTT032
คำอธิบายรายวิชา
This subject aim to teach students to use imperative sentences to give warnings on board, give instructions to prevent anchor damage, and instructions to prolong the anchor lifespan.

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียน ใช้ประโยคที่ใช้ในการให้คำแนะนำ หรือแสดงการออกคำสั่ง การเตือน ที่จำเป็นบนเรือ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายของสมอเรือ และให้คำแนะนำในการยืดอายุการใช้งานสมอเรือ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC