อักษรไทยน้อยเบื้องต้น | Basic Thainoi Scriptures

MSU001
คำอธิบายรายวิชา
ตัวอักษรไทยน้อยบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดลงทะเบียน
14 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC