โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก|Business Opportunities in East Asia|擁抱東亞新商機/拥抱东亚新商机

NOU003
คำอธิบายรายวิชา
1.แนะนำสถานการณ์ปัจจุบันด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
2.เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไต้หวัน
3.นักธุรกิจรุ่นใหม่แบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในต่างแดน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

0612-2201013,0612-2206916

0612-2201001

NALANDA OPEN UNIVERSITY
2nd/3rd Floor,
Biscomaun Bhawan,
Gandhi Maidan,
Patna 800 001 (BIHAR).

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

0612-2201013,0612-2206916

0612-2201001

NALANDA OPEN UNIVERSITY
2nd/3rd Floor,
Biscomaun Bhawan,
Gandhi Maidan,
Patna 800 001 (BIHAR).

เปิดลงทะเบียน
28 July 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC