บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (Business Management Professional using Excel)

NRRU003
คำอธิบายรายวิชา
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel เป็นเรื่องที่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายและไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ขอให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0-4400-9009

0-4424-4739

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0-4400-9009

0-4424-4739

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เปิดลงทะเบียน
02 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC