เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง | Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease: The Basics

NU005
คำอธิบายรายวิชา
การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หลักการการชะลอการเสื่อมของไต หลักการใช้ยาในการควบคุมความดันโลหิต รวมถึงการดูแลรักษาภาวะโลหิตจาง การขาดสมดุลของกระดูกและแร่ธาตุ และภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC