การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่ | Modern Community Marketing Management

RAJAPARK002
คำอธิบายรายวิชา
ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชา "การจัดการตลาดชุมชนสมัยใหม่"
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

02-3198201-3

02-3196710

68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

02-3198201-3

02-3196710

68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC