ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ | Artificial Intelligence for Business

RBAC002
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย

ThaiMOOC

ThaiMOOC