ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อเสียง | Creative Ideas for Audio Design

RMUTSB001
คำอธิบายรายวิชา
สอนแนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานเสียงประกอบสื่อมัลติมีเดียได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

035-709101 ถึง 103

035 709 105

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

035-709101 ถึง 103

035 709 105

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เปิดลงทะเบียน
09 October 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC