เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิทคอยน์ | Block Chain and Bit Coin

RSU005
คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้ นำเสนอ ความหมาย หลักการทำงาน ผลกระทบ และการประยุกต์ใช้ ของเทคโนโลยี บล็อกเชน และ บิทคอยน์ ตลอดจน เทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือ อาจจะเกิดในอนาคตอันใกล้ เช่น Crypto currency Smart Contract และอื่นๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC