คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รวบรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิธีหรือแนวทางทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่นำเสนอการนำวิทยการทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ThaiMOOC

ThaiMOOC

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ThaiMOOC

ThaiMOOC