การออกแบบและสร้างสื่อ Interactive เพื่อการเรียนการสอนบน Smartphone

SKRU001
คำอธิบายรายวิชา
เดิมทีสื่อการเรียนการสอนนั้น สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่เมื่อSmartphoneได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายแทนคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานบนSmartphoneได้นั้นสามารถตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกทุกที่ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนSmartphone จึงจำเป็นต้องรู้ถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์อีกด้วย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เปิดลงทะเบียน
22 October 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC