การวิจัยทางการศึกษา | Educational Research

SU004
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC