การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก

SU005
คำอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความหมาย ลักษณะภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก

2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก

3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็กได้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
22 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC