ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล | Travel Industry Professionals in the Digital Age

TAT002
คำอธิบายรายวิชา
TAT, ผู้ประกอบการท่องเที่ยว, ยุคดิจิทัล
พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

ระยะเวลาทั้งหมด
2
เปิดลงทะเบียน
20 March 2024
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC