ทักษะการออกแบบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว | Essential Design Skills for Travel Industry Professionals

TAT003
คำอธิบายรายวิชา
TAT, ทักษะการออกแบบ, ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

เปิดลงทะเบียน
31 May 2024

ThaiMOOC

ThaiMOOC