เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media

THAIPBS001
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ อาทิ การถ่ายภาพบุคคล และการถ่ายภาพโฆษณาแฝง
พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เปิดลงทะเบียน
23 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC