การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC | Overview of Creating an edX Course

THAIMOOC002
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (edX101-Thai)
ท่านจะได้เรียนรู้หลักการของการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ในระบบ Thai MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
01 July 2019
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC