สำรวจแนวคิดหลักของจิตวิทยา|Exploring Psychology's Core Concepts|走进心理学

XUETANGX002
คำอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาคืออะไร ทำไมนักจิตวิทยาจึงศึกษาสมองด้วย เราจะรับรู้โลกอย่างถูกต้องได้อย่างไร ทุกครั้งที่เราพูดถึงจิตวิทยา มีคำถามมากมายให้ตอบเสมอ แต่ที่จริงแล้วจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องลึกลับ หลังจากทำการทดลองและทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปี นักจิตวิทยาได้ข้อสรุปและข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเหล่านี้แล้ว ดังนั้น ศาสตราจารย์ เฉียน จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจิตวิทยา และบรรยายถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และด้วยหลักเหตุผลเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา
พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

XuetangX

XuetangX

พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

เปิดลงทะเบียน
01 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC